રણમાં પ્રેમની મોસમ

પ્રેમ, વરસાદ અને ઝંખના વિશેનું કચ્છી લોકગીત

જુલાઈ 15, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

સાવ પોતીકાં દુશ્મન

કચ્છની એક યુવતીનું દુઃખભર્યું ગીત, જેમાં એ હવે એના લગ્ન પછી કાં લગ્નને કારણે જ પોતાના પરિવારના જ સભ્યોથી વિખૂટી થયાનું દુઃખ વ્યક્ત કરે છે

જૂન 21, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

કચ્છ: મિનારા શ્રદ્ધા અને સમભાવના

આ લોકગીત એક એવા પ્રદેશમાંથી આવે છે જેણે રાજકીય ઊથલપાથલની વચમાં પણ સંગીતમાં, સ્થાપત્યમાં, અને સંસ્કૃતિમાં સમન્વયની પરંપરાઓને જાળવીને રાખી છે. આ ભક્તિભર્યું ગીત આ રણપ્રદેશની આવી આગવી સુગંધ લઈને આવે છે

મે 25, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

એક આંગણું, એક ઘર, એક ગામ

લગ્ન પછી તેના માતા-પિતાનું ઘર છોડીને જતી એક યુવાન છોકરીના મનોભાવોનું ગાન કરતું લોકગીત

મે 14, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

જ્યાં આઝાદી એક ગીત છે, સ્ત્રીઓના મુખે ગવાતું

પીપલ્સ આર્કાઈવ ઓફ રૂરલ ઈન્ડિયા પરના કચ્છી લોકગીતોની શ્રેણીમાં ત્રીજું આ ગીત, જાગૃત ગ્રામીણ મહિલાઓના નવા અવાજને પ્રસ્તુત કરે છે

એપ્રિલ 8, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

કચ્છનું એક તળાવ અને એક પ્રેમકથા

ભુજના હમીસર તળાવની આસપાસ રચાયેલા આ લોકગીતમાં પ્રેમ અને ઝંખના કેદ કરવામાં આવી છે. પારી પરની કચ્છી લોકગીતોની શ્રેણીમાં આ બીજું ગીત છે

ફેબ્રુઆરી 25, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

મીઠાં પાણી કચ્છનાં: રણનાં ગીતો

ઉત્તર-પૂર્વ ગુજરાતના આ કચ્છ પ્રદેશના લોકો અને સંસ્કૃતિનો મહિમા ગાતું એક ગીત

ફેબ્રુઆરી 6, 2023 | પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

Translator : Pratishtha Pandya

Pratishtha Pandya is a Senior Editor at PARI where she leads PARI's creative writing section. She is also a member of the PARIBhasha team and translates and edits stories in Gujarati. Pratishtha is a published poet working in Gujarati and English.

Other stories by Pratishtha Pandya