சாயம் பூசிய முடிக்கற்றையில் முடியப்பட்ட ஒரு பெரிய மூக்கு வளையம்தான் குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியின் உள்ளே இருக்கும் இந்த சிறு வசிப்பிடத்தின் பெண்களில் திருமணமானவர்களுக்கான அடையாளம்.

PHOTO • Shayoni Mehta

வெயில் கொளுத்தும் மணல் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் இந்த வசிப்பிடம் பிற வசிப்பிடங்களிலிருந்து தள்ளி இருக்கிறது. மழை பெய்தால் நிரம்பும் ஒரு கிணறு மட்டும் இங்கு இருக்கிறது. தச்சர், இரும்புக் கொல்லர் என எவரும் தொழில் என எதுவும் கிடையாது


PHOTO • Shayoni Mehta

வளர்ச்சியை பார்க்க மட்டுமே முடிகிற நகரத்து ஏழை மக்களின் வாழ்க்கைகளிலிருந்து அவர்களின் வாழ்க்கை வித்தியாசமானது


தமிழில்: ராஜசங்கீதன்

Shayoni Mehta

Shayoni Mehta is a photographer and freelance writer. She is working on her master’s thesis in the area of development aid policy at the University of Strasbourg, France.

Other stories by Shayoni Mehta
Translator : Rajasangeethan

Rajasangeethan is a Chennai based writer. He works with a leading Tamil news channel as a journalist.

Other stories by Rajasangeethan