મોધુશુદન તાતી વિચારે છે કે પોલિએસ્ટર સાડી 90 રુપિયામાં વેચાતી હોય ત્યારે તેમણે વણેલી કોટપાડ સાડી કોણ ખરીદશે.

ઓડિશાના કોરાપુટ જિલ્લાના કોટપાડ તાલુકામાં આવેલા ડોંગરીગુડા ગામના ચાલીસ-બેતાલીસ વર્ષના આ વણકર દાયકાઓથી પ્રખ્યાત કોટપાડ સાડીઓ વણતા આવ્યા છે. કોટપાડ સાડીમાં જટિલ કલાત્મક ભાત હોય છે અને તે કાળા, લાલ અને તપખીરિયા રંગના ચમકીલા શેડ્સના સુતરાઉ દોરાઓથી વણવામાં આવે છે.

મોધુશુદન કહે છે, “વણાટ એ અમારો પારિવારિક વ્યવસાય છે. મારા દાદા વણતા હતા, મારા પિતા વણતા હતા અને હવે મારો દીકરો વણે છે." તેઓ તેમના આઠ સભ્યોના પરિવારની સંભાળ રાખવા માટે બીજા ઘણા નાના-મોટા કામો પણ કરે છે.

2014 માં બનાવવામાં આવેલી આ ફિલ્મ, અ વીવ ઈન ટાઈમ મોધુશુદનની વારસાગત હસ્તકલાની અને તેને ટકાવી રાખવામાં તેમને કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ પડે છે એની વાત કરે છે.

વીડિયો જુઓ: સાત સાંધે ને તેર તૂટે

અનુવાદ: મૈત્રેયી યાજ્ઞિક

Kavita Carneiro

Kavita Carneiro is an independent filmmaker based out of Pune who has been making social-impact films for the last decade. Her films include a feature-length documentary on rugby players called Zaffar & Tudu and her latest film, Kaleshwaram,  focuses on the world's largest lift irrigation project.

Other stories by Kavita Carneiro
Text Editor : Vishaka George

Vishaka George is Senior Editor at PARI. She reports on livelihoods and environmental issues. Vishaka heads PARI's Social Media functions and works in the Education team to take PARI's stories into the classroom and get students to document issues around them.

Other stories by Vishaka George
Translator : Maitreyi Yajnik

Maitreyi Yajnik is associated with All India Radio External Department Gujarati Section as a Casual News Reader/Translator. She is also associated with SPARROW (Sound and Picture Archives for Research on Women) as a Project Co-ordinator.

Other stories by Maitreyi Yajnik