காணொலியைக் காண: ‘இன்று எங்களிடம் சுமார் 300 சப்பரங்கள் உள்ளன. இந்த எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கக்கூடும்...’

கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தின் உப்பங்கழியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களில் அஸ்வதி கோயில் திருவிழாவையொட்டி ஆண்டுதோறும் குழந்தைகள் ஒன்றுகூடி குட்டிக்குதிரை எனும் சப்பரத்தை செய்கின்றனர்.

PHOTO • V. Sasikumar
PHOTO • V. Sasikumar

குழந்தைகள், பதின்பருவத்தினருடன் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்த கடலோர சமூகங்களும் குதிராகெட்டு (தேர் திருவிழா சடங்கு) திருவிழாவில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கின்றனர். ஆலப்புழா மாவட்டம் கார்த்திகாபள்ளி கிராமத்தின் சப்பரங்கள் மற்றும் அவற்றின் தயாரிப்பாளர்களின் முழு பயணத்தையும் இத்திரைப்படம் கொண்டுள்ளது.

தமிழில்: சவிதா

V. Sasikumar

V. Sasikumar is a 2015 PARI Fellow, and a Thiruvananthapuram-based filmmaker who focuses on rural, social and cultural issues.

Other stories by V. Sasikumar
Translator : Savitha

Savitha is a Thanjavur based translator. She had worked as a journalist with several leading Tamil News Channels for about seven years before turning into a fulltime translator in 2015.

Other stories by Savitha