ಆಮ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಜೀಪನೋಪಾಯಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಫಾನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗಳ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಬಿಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೊಳಪಿನ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಇವರುಗಳು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಯು ಅನನ್ಯ.

ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಂಗಸರು ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೂಗಿಸಲು ಭಾಗೀದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭಾವವನ್ನೂ ಕೂಡ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಳಪಿನ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸಾಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೀರೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪಾಲಷ್ಟೇ. ಅದೆಷ್ಟೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ.

PHOTO • Sinchita Maaji

ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರದ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ಟಾದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೌಸಮಿ ಪಾತ್ರಾ

ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಂಚಿತಾ ಮಾಜಿಯವರ 2015-16 ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅನುವಾದ: ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ

Currently working as a Senior Engineer at Gurugram (Haryana), Prasad Naik has served in Uige of Republic of Angola (Africa) for a drinking water supply project. Prasad Naik is a freelance writer and columnist. He can be contacted at [email protected] This translation was coordinated by Crazy Frog Media Features. Crazy Frog Media is a congregation of likeminded Journalists. A Bangalore-based online news media hub that offers news, creative content, business solutions and consultancy services.

Sinchita Maji

Sinchita Maji is a Video Coordinator at the People’s Archive of Rural India, and a freelance photographer and documentary filmmaker.

Other stories by Sinchita Maji