பரதநாட்டியம் - காளி நவரசங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார்

சிருங்காரம் - காதல்

ஹாஸ்யம் - நகைச்சுவை

கருணா - இரக்கம்

ரௌத்திரம்- கோபம்

வீரம்

பயானகம்- அச்சம்

பீபல்சம் - அருவருப்பு

அற்புதம் -ஆச்சரியம்

சாந்தம் – அமைதி

தமிழில் பூ கொ சரவணன்

P. K. Saravanan is an agricultural and irrigation engineering graduate interested in translating writings into Tamil You can contact the translator here:

Aparna Karthikeyan

Aparna Karthikeyan is an independent multimedia journalist. She documents the vanishing livelihoods of rural Tamil Nadu and volunteers with the People's Archive of Rural India.

Other stories by Aparna Karthikeyan