கும்பகோணத்திற்கு அருகில் உள்ள திருவாவடுதுறை கிராமத்தை சேர்ந்த சீவாளி செய்யும் கலைஞரான முத்துராமன் குறித்த குறும்படம். நாணலை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் சீவாளி நாதசுவரத்தில் வாயில் வைத்து ஊதுவதற்கான கருவியாகப் பயன்படுகிறது. முத்துராமன் மூன்றாவது தலைமுறையாகக் குடும்பத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

தமிழில் பூ கொ சரவணன்

Aparna Karthikeyan

Aparna Karthikeyan is an independent journalist, author and Senior Fellow, PARI. Her non-fiction book 'Nine Rupees an Hour' documents the disappearing livelihoods of Tamil Nadu. She has written five books for children. Aparna lives in Chennai with her family and dogs.

Other stories by Aparna Karthikeyan
Translator : P. K. Saravanan

P. K. Saravanan is an agricultural and irrigation engineering graduate interested in translating writings into Tamil

Other stories by P. K. Saravanan