தமிழகத்தின் பண்டைய நாட்டுபுறக் கலைகளில் ஒன்றான கரகாட்டம். தலையின் மீது கனமான கரகத்தைத் தாங்கியபடி ஆண்கள், பெண்கள் இருவரும் ஆடுகிறார்கள். கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலும் நிகழ்த்தப்படும் கரகாட்டம் மத விழாக்கள், கலாசார நிகழ்வுகளில் இடம்பிடிக்கிறது.

தமிழில் பூ கொ சரவணன்

Aparna Karthikeyan

Aparna Karthikeyan is an independent multimedia journalist. She documents the vanishing livelihoods of rural Tamil Nadu and volunteers with the People's Archive of Rural India.

Other stories by Aparna Karthikeyan
Translator : P. K. Saravanan

P. K. Saravanan is an agricultural and irrigation engineering graduate interested in translating writings into Tamil

Other stories by P. K. Saravanan