Rupana, Muktsar Tahsil, Sri Muktsar Sahib District, Punjab, India, Sri Muktsar Sahib District, Punjab

  • Languages: