காணொளி: மணிப்பூரி பங்க் இசையில் மூத்தவர் அக்கலையின் தத்துவத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறார்

சாருங்பம் கோமேய் பங்க் (மேளத்தை) இசையை ஐந்து வயதில் கற்கத் தொடங்கினார். 35 வயதில் அவர் வித்வான் ஆகிவிட்டார். 76 வயதில் தற்போது அவர் மணிப்பூரின் இம்பாலில் உள்ள ஹவ்ரெய்பி அவாங் லெய்காயில் வசிக்கிறார். பங்க் இசையின் பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசாரத்தைப் பற்றி சொல்கிறார்.

இரண்டு தலை கொண்ட பங்க் கருவி, இசைக்கருவிகளின் அரசனாக மெய்டெய் சமூகத்தால் கருதப்படுகிறது. பாடலோ அல்லது பங்க் சொலோம் என்ற தற்காப்புக் கலை நடனமோ, அக்கருவி இன்றி எதுவும் முழுமையடையாது.

தமிழில் : ராஜசங்கீதன்

Anubha Bhonsle & Sunzu Bachaspatimayum

Anubha Bhonsle is a 2015 PARI fellow, an independent journalist, an ICFJ Knight Fellow, and the author of “Mother, Where’s My Country?', a book about the troubled history of Manipur and the impact of the Armed Forces Special Powers Act. Sunzu Bachaspatimayum is a freelance journalist and a national award-winning filmmaker based in Imphal.

Other stories by Anubha Bhonsle & Sunzu Bachaspatimayum
Translator : Rajasangeethan

Rajasangeethan is a Chennai based writer. He works with a leading Tamil news channel as a journalist.

Other stories by Rajasangeethan