Faces of district names starting with
 • BASAPPA NAYAKA
  Raichur
 • LAKSHMI BASAPPA NAYAKA
  Raichur
 • HARICHAND SAHU
  Raipur
 • ROHIT NAWRANGEY
  Raipur
 • MELABAI
  Raipur
 • DHANASIRI RAMULAMMA
  Ranga Reddy
 • ISRIN MAWNAI
  Ri Bhoi
 • WARPHANG KHAKONGON
  Ri Bhoi
 • Sushila Devi
  Rudraprayag
 • Shiv Devi
  Rudraprayag
 • Sarojani Devi
  Rudraprayag
 • Jasmati Devi
  Rudraprayag
 • Sarat Devi
  Rudraprayag
 • Kumari Sanjana
  Rudraprayag
 • Khushi Kumari
  Rudraprayag
 • Mahesha Singh
  Rudraprayag
 • Rishab Negi
  Rudraprayag
 • Diksha Kumari
  Rudraprayag
 • Jitpal Lal
  Rudraprayag
 • Guyalal Lungadilal
  Rudraprayag
 • Roop Singh
  Rudraprayag
 • Krishna Bahadur
  Rudraprayag
 • NARAYAN DUTT GAIROLA
  Rudraprayag
 • Devdutt
  Rudraprayag
 • Jaya Devi
  Rudraprayag
 • SANT SINGH
  Rupnagar